<< Tillbaka

Asian Town Foodtruck

Foodtruck koncept levererat till Asian Town

  • Tömning av vatten

  • Bygget tar form

  • Tillagningssidan

  • Utlämningsluckan

  • Förar- och passagerar sidan